Konsesjonspolitikk

En av Norsk olje og gass' hovedoppgaver er å sikre kontinuerlig og forutsigbar tilgang til atraktive letearealer. Dette er nødvendig for å oppnå en langsiktig utvikling av norsk kontinentalsokkel. Det er også sentralt å videreutvikle en konsesjonspolitikk som sørger for attraktive muligheter i både modne og nye områder. Hyppigheten og omfanget av konsesjonsrunder og TFOer bør holdes på et optimalt nivå.