Fallende gjenstander

Fallende gjenstander har potensial i seg til å forårsake skader på både mennesker og utstyr, og uhell av denne typen er en vesentlig årsak til personskader på plattformene.

Utviklingen er dessverre ikke tilfredsstillende og fortsatt fokus er nødvendig. I Norsk olje og gass' måldokument er det et mål at antallet fallende gjenstander skal reduseres med 50 prosent innen 2011 – målt etter resultatene i 2008.

I 2009 ble det startet et eget prosjekt for å få økt oppmerksomhet på utfordringen. I prosjektet har det vært viktig å få innspill til tiltak fra de som arbeider ute på installasjonene. Responsen og engasjementet har vært stor, og gir gode forhåpninger for det videre arbeidet.