Arbeidsmiljø

Norsk olje og gass arbeider for å forbedre risikohåndtering i forbindelse med arbeidsmiljøspørsmål.