Sikkerhet- og beredskapsopplæring


Svar på generelle spørsmål om sikkerhet- og beredskapsopplæring

 • Jeg har mistet kursbeviset mitt. Hvor kan jeg henvende meg for å få nytt kort?
 • Datoen på mitt grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs er gått ut. Må jeg ta hele grunnkurset på nytt?
 • Kan jeg få innvilget utsettelse fra fristen om repetisjon av grunnleggende sikkerhetsopplæring?
 • Hvilke kurs må jeg ha for å kunne jobbe offshore ?
 • Kan man slippe å ta helikopterevakueringsøvelsen (HUET)?
 • Hvilke kurs er det krav til for MOB-mannskapet?
 • Har røykdykkere i følge Norsk olje og gass’s retningslinjer krav på trening i arbeidstiden?
 • Hvor finner man en oversikt over godkjente treningssenter som gir grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring i Norge?
 • Finnes det noen Norsk olje og gass-godkjente treningssenter utenfor Norge?
 • Hva koster grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs?
 • Jeg skal jobbe offshore utenfor Nordsjøområdet (f.eks. Brasil, Qatar, USA etc.) og vil vite om mitt Norsk olje og gass grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs, tatt i Norge, er godkjent der.
 • Flere ansatte hos oss skal jobbe offshore i Norge i kortere perioder. Hvilke sikkerhets- og beredskapskurs er godkjent for utreise på norsk sokkel ?
 • Svangerskaps- og fedrepermisjon
 • Gravid? Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene rundt sikkerhets- og beredskapsopplæring og graviditet.
 • Finnes det noen øvre aldersgrense for å arbeide i Nordsjøen?
 • Permittering og oppsigelse
 • Er STCW sikkerhetskompetanse gyldig i petroleumsindustrien på norsk sokkel?