Norsk olje og gass' konjunkturrapport 2009

Konjunkturrapport 2009
28.09.2010

Investeringsnivået på norsk sokkel vil være høyt også de neste årene. Samtidig har usikkerheten knyttet til framtidige investeringer økt. Konjunkturrapporten for 2009 er gitt tittelen ”Lys i enden av tunnelen – også for norsk petroleumsnæring?”, og reflekterer at verden generelt sett synes å gå mot bedre tider, mens norsk olje- og gassvirksomhet står foran flere viktige utfordringer. Norsk olje og gass mener den største utfordringen for norsk petroleumsnæring er de siste årenes mangel på oljepolitikk og klare politiske styringssignaler.