Norsk olje og gass' konjunkturrapport 2008

28.09.2010

Utsiktene for verdensøkonomien har blitt kraftig forverret gjennom høstmånedene, og oljeprisen er mer enn halvert. Investeringene på norsk sokkel ser på kort sikt likevel ut til å kunne øke, og dermed bidra til å bremse en forverring i arbeidsmarkedet. Dette kommer fram i Norsk olje og gass' konjunkturrapport for 2008.