SSB:

Oljeinvesteringer - Oppjustering for 2018

23.11.2017

Statistisk sentralbyrås investeringstelling for petroleumsvirksomheten for 4. kvartal 2017 viser et anslag for investeringene på norsk sokkel i 2017 på 150,8 milliarder kroner. Anslaget for 2018 er nå på 144,3 milliarder.

Oppjustert anslag for 2018
Investeringsanslaget for 2018 er 1,8 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal. Høyere tall innenfor feltutbygging og felt i drift trekker opp.

Tross det oppjusterte anslag for 2018 er det ikke levert plan for utbygging og drift (PUD) på noen utbyggingsprosjekter siden forrige undersøkelse. Det er ventet at det vil bli levert PUD på 8 prosjekter før neste undersøkelse som publiseres i februar 2018. Dette gjelder Johan Castberg, Snorre Expansion, Valhall Vestflanke, Storklakken, Snadd, Fenja, Yme og Skarfjell.

Kostnadsreduksjoner har gitt resultater
– Lavere oljepriser har tvunget oljenæringen til å effektivisere drift og redusere kostnader. Arbeidet med å redusere kostnader er i ferd med å gi resultater i form av at selskapene vil levere PUD på en rekke prosjekter de kommende månedene, sier Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass.