Fullsatt HMS-konferanse

16.11.2017

Torsag 16.11 arrangerte Norsk olje og gass sammen med Petroleumstilsynet den 10. HMS-konferansen for olje- og gassnæringen. 

Salen var full på årets HMS-konferanse. (Foto:Maiken Ree) 

En fullsatt sal var på plass da den årlige HMS-konferansen gikk av stabelen torsdag 16. november. Det var over 100 påmeldinger og flere titalls olje- og gasselskaper representert på konferansen, som er den tiende i rekken.

De årlige konferansene er et ledd i Norsk olje og gass' arbeid med å forebygge storulykker. Det bidrar også til å sikre en god dialog mellom myndighetene og selskapene som opererer på norsk sokkel.

Temaet på årets seminar var "Kontinuerlig forbedring og læring innen helse, miljø og sikkerhet". Professor Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger ga en gjennomgang av den nylig ferdigstilte underlagsrapporten til ny stortingsmelding om HMS i petroleumsvirksomhete.

En fullsatt sal var på plass da den årlige HMS-konferansen gikk av stabelen torsdag 16. november. Det var over 100 påmeldinger og flere titalls olje- og gasselskaper representert på konferansen, som er den tiende i rekken.

De årlige konferansene er et ledd i Norsk olje og gass' arbeid med å forebygge storulykker. Det bidrar også til å sikre en god dialog mellom myndighetene og selskapene som opererer på norsk sokkel.        

Temaet på årets seminar var "Kontinuerlig forbedring og læring innen helse, miljø og sikkerhet". Professor Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger ga en gjennomgang av den nylig ferdigstilte underlagsrapporten til ny stortingsmelding om HMS i petroleumsvirksomhete.

Ingvill Hagesæther Foss redegjorde for Petroleumstilsynets fokus på"Trenden skal snus".

Se hele programmet her.