Lange tidshorisonter

11.09.2012

Det er ikke uvanlig at det tar 10-15 år fra man begynnes prosessen med å åpne et sokkelområde for aktivitet, til produksjon og drift kan finne sted. Noen ganger tar det ennå lenger tid, avhengig av den teknologiske utfordringen.

Det er viktig å ha disse tidshorisontene klart for seg i diskusjonen om behovet for å åpne nye områder for leteaktivitet.

Grovt sett kan man inndele tidshorisonten i den politiske fasen på ca. fire år, prosjektfasen på ca. seks år og prosjektgjennomføringsfasen før man kommer i gang med produksjon og drift kan ta alt fra et par år til 15 år eller mer.

Den politiske gangen - ca fire år For at nye områder skal kunne åpnes for olje og gassaktivitet må Stortinget vedta at disse områdene skal åpnes for petroleumsvirksomhet. I forkant av en slik åpning ligger det ofte et par år med konsekvensutredninger. Deretter følger en politisk prosess på et par år knyttet til den formelle åpningen av området og tildeling av utvinningstillatelser gjennom konsesjonssystemet.

Prosjektfasen ca. seks år Det nye området må kartlegges ved hjelp av seismiske undersøkelser og leteboring som gjerne tar to-tre år. Mange prosjekter avsluttes her. Brønnen er tørr og det er ikke grunnlag for å gå videre. Men dersom man finner olje og/eller gass bores det avgrensningsbrønner for å finne ut hvor stort funnet er. Deretter må lønnsomheten avklares, utbyggingsløsninger vurderes og det må søkes om tillatelse for produksjon, utbygging og drift, såkalt (PUD).

Prosjektgjennomføringsfasen, fra to til 15 år eller mer Den teknologiske utfordringen er avgjørende for hvor lang tid det tar å komme over i produksjons- og driftsfase. Det første kommersielt utvinnbare oljefeltetfunnet på norsk sokkel, Ekofisk, ble oppdaget i 1969. To år etter, i 1971, kunne produksjonen starte. Men så raskt går det ikke når man støter på store teknologiske utfordringer.

Gassfeltet Snøhvit i Barentshavet ble oppdaget i 1984. Når LNG frakten fra Melkøya begynte, var det over 20 år siden funnet ble gjort og enda lenger siden lisensen ble tildelt. Det er også mange andre krevende teknologiske prosjekter på norsk sokkel som har hatt lange svangerskap, deriblant Ormen Lange hvor gass fraktes til Storbritannia og Kristin, som har vært spesielt utfordrende på grunn av det høye trykket og den høye temperaturen i reservoarene.